Web TVR
  • Web TVR

  • System raportowy

  • System usprawniający zobowiązania raportowe stacji telewizyjnej względem KRRIT i ZAIKS. Oferuje funkcje synchronizacji z programem emisyjnym, zarządzania metrykami zagranych audycji, oraz generator finalnych raportów.

  • Zakres prac:

    projekt i wykonanie systemu

  • Narzędzia/Frameworki: PHP Symfony2
  • Wrzesień 2012

Ostatnie realizacje

Polityka Zdrowotna
Energetyka24
StoreStory
DelegataTrade